Tunneliviljelmän suunnittelu
..............................................................................................................
Tunneliviljelyä suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon maasto ja luonnolliset tuulensuojat, rakennuspaikan maalaji ja mahdollisuudet pystyttää tuulensuojaverkkoja suojaamaan tuulelta.

On myös tärkeää miettiä todelliset syyt, joiden takia tunneleita rakennetaan; sadon aikaistamiseksi, myöhäissadon saamiseksi tai vain kasvuston suojaamiseksi sateelta?

Pitämällä tämä mielessä, on helpompi valita oikea Arctic Tunnel -tyyppi ja oikeanlainen polyeteenimuovi katteeksi.

Jos tarvitaan lupa-anomus tunnelien pystyttämiseksi (tämä voi vaihdella paikkakunnasta ja maasta toiseen), on tärkeää ottaa yhteys paikallisiin viranomaisiin ja varmistaa, että kaikki tulee hoidettua oikein!

Kaikkiin tunneleihin on välttämätöntä asentaa hyvä kastelujärjestelmä.

Kysykää meiltä, niin suunnittelemme sellaisen, joka sopii juuri teidän tuotantoonne.
VAHVA VAIHTOEHTO
Arctic Tunnel

Create your badge