DET STERKE ALTERNATIVET
Arctic Tunnel Partner Plastika Kritis
......................................................................................................................
PLASTIKA KRITIS var den fyrste produsenten av veksthsufolie i verda med å utvikle og ta i bruk den såkalla 3-lags teknologien for veksthusfilm (1983).

Selskapet sine produksjonslokaler i Iraklion, Kreta er blant verdens mest moderne innan sitt slag. Produksjonsutstyret er det siste innan moderne teknologi, med ein svært høg grad av automatisering, on-line data overvåking, og mange av systema utvikla av eigne tilsette ingeniørar. Datastyrt logistikk-system er utvikla for å håndtere råvarer og ferdige produkt ved hjelp av strek-kodar. Produksjonen er svært fleksibel, og tillet kostnadseffektiv produksjon også av små volum, slik at alle kundar sine krav og spesifikasjonar kan tilfredsstillast.

I 2003 blei det etablert ei ny produksjonslinje i USA og Tyskland for å auke produksjonen av spesialfilm for veksthus og tunnel. Produksjonslinjene kan produsere siste generasjon ultra-sterke plastfilmar, og er overvåka av eit sofistikert og avansert datasystem.
Ei nyutvikla dobbel C-fold maskin, med fullstendig automatisert opprullar, gjer det mogeleg å produsere og levere plastfilm i eit nesten uendeleg tal foldekonfigurasjonar og rull-størrelsar, slik at lagring, transport og montering i felt kan optimaliserast.
Vår evne til å utvikle og ta i bruk den aller siste teknologi gjer Plastika Kritis til den aller fremste produsenten av veksthusfolie i verda.

3-lags filmane inneheld 3 forskjellige lag med polymer og tilsetjingar. Kvar av dei tilfører plasten spesielle eigenskapar, styrke og kvalitet, kombinert til ein rasjonell, effektiv og kostnadsbesparande veksthusfilm, det best tilgjengelege alternativet innan moderne veksthusfilm, med optimale eigenskapar.

PLASTIKA KRITIS er einaste produsent av veksthusfilm som sjølv utviklar og produserer alle tilsetjingskonsentrata (UV, IR, anti-drypp, anti-dog, etc.) som tilsett filmen gir den sine spesielle eigenskapar.

Dette gjer Plastika Kritis ein unik fleksibilitet i produksjonen, til lågare kostnader, ein breidde i produksjonen tilpassa dei spesielle krava som kan gjelde i eit felt eller ein jordbruksproduksjon.
Produksjonen av konsentrata sikrar det optimale utvalet tilsetjingar, såvel som kvalitetskontroll frå A til Å, og tilfører selskapet ein unik evne til å kombinere konkurransedyktige kostnader med aller høgaste kvalitet.
Alle produkta bestiller du på www.hagebutikken.no

Arctic Tunnel

Create your badge