Tilbehøyr tunnelar
......................................................................................................................
Forutan sal av komplette tunnelanlegg, fører vi og eit rikhaldig utval av enkeltkomponentar til tunnel, regntak og table-top.

Vi lagerfører dei mest brukte breidder av veksthusplast, og kan kappe til i ynskt lengde.

I tillegg lagerfører vi støttestag, legger, plastklips, tau, maskin for intromling av tau, streng, skruer og tape i mange variantar.
Dei fleste av desse artiklane finn de i vår nettbutikk på www.hagebutikken.no

Vi stiller og gjerne med mannskap til montering og/eller demontering av tunnelar og regntak.

Kontakt oss dersom du ynskjer eit tilbod!
DET STERKE ALTERNATIVET
Arctic Tunnel

Create your badge