Arctic ELITE Tunnel
......................................................................................................................
Arctic Elite Tunnel bruksområde
Arctic Elite Tunnel er den nye multifunksjonelle, super sterke tunnelen frå Arctic.
Tunnel typen er fyrst og fremst tilpassa tidleg eller sein produksjon, der faren for snø og sterkare vindar er ein faktor.
Kvar tunnel i blokka er og ei eiga lukka celle, noko som gir ein varmare tunnel enn standard tunnelen.

Eigenskapar:

  • Isolert og trekkfritt miljø optimaliserer forholda for tidleg og sein produksjon.
  • Alle fordeler som er kjent med tunnelproduksjon
  • Designet og konstruksjonen gir ein vesentleg sterkare tunnel enn standard tunnelen
  • Kan leverast i fleire alternative breidder
  • Konstruert som ein frittståande tunnel, men bygd i blokk system.

Arctic Elite Tunnel alternativa:

  • Arctic Elite 1 - Legg avstand 1.3m, med mønerøyr og veggrøyr som standard
  • Arctic Elite 2 - Legg avstand 1.5m, med valfri bruk av mønerøyr og veggrøyr
  • Arctic Elite 3 - Legg avstand 1.8m, med valfri bruk av mønerøyr og veggrøyr
  • Arctic Elite 4 - Legg avstand 2.2m, med valfri bruk av mønerøyr og veggrøyr


Arctic Elite Tunnel
Tillegsutstyr:

  • Nordic Dør System.
DET STERKE ALTERNATIVET
Arctic Tunnel

Create your badge