Arctic EXTREME Tunnel
......................................................................................................................
I midten av Januar hadde vi ein workshop hjå SINTEF i Trondheim, for å finne enkle og rimelige måtar å forsterke våre tunnelar på.
Det kom opp fleire gode idear under workshopen, både når det gjeld å styrke sjølve tunnelkonstruksjonen, og ikkje minst å forsterke forankringa i bakken.

Det blei og lansert ein heilt ny og forsterka tunneltype, med enklare utskifting av eventuelt skada deler.

Vi trur at vår nye løysingar vi gi oss eit stort konkurransefortrinn når det gjeld sterke tunnelar tilpassa våre nordiske værforhold, og att alle som brukar tunnel i sin jordbruksproduksjon går lysare tider i møte.

Så langt har prosjektet, som er finansiert av Sognabær AS, Hagebutikken og Innovasjon Norge, resultert i ein rapport på 23 sider.
Neste trinn vil truleg bli testing i vindyunnel i Danmark.

Meir informasjon kjem i løpet av våren 2011.
DET STERKE ALTERNATIVET
Arctic Tunnel

Create your badge