Arctic REGNTAK
......................................................................................................................
Regntak er ein effektiv måte å beskytta avlingen mot regn, samstundes som ein ynskjer det luftig, nesten tilnerma friland.
Løysinga er spesielt brukt i moreller og bringebær, og fortrinnsvis der det er for bratt for tunnel.

Kostnadsmessig er prisen pr daa omtrent som tunnel.

Konsruksjonen, og måten regntaka er sett saman på, gir ikkje same styrke mot vind som det tunnel gjer, og vi anbefaler kun regntak i brattlendt terreng med ein viss form for ly mot dei sterkaste vindane.

Mange nyttar regntak med plastdekke i kombinasjon med fuglenot i morellhagane.

Fordeler samanlikna med tunnel
  • Ingen kostnader med ventilering
  • "Frilandsklima"
  • Leggene er plassert i radene, ikkje i gangane
  • Regnvatnet havnar i gangane
  • Enkelt å montere
DET STERKE ALTERNATIVET
Arctic Tunnel

Create your badge